Shopping Cart 0

นโยบายการรับประกันสินค้าและการรับซ่อม

บริษัท โฮลเอม เดนิม จำกัด พร้อมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้าที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากเรา ด้วยนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

1. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิตตลอดอายุการใช้งานของสินค้า

2. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามรูปแบบการใช้งานปกติ ตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกระบุไว้ในตราสินค้า ป้ายห้อย หรือ ข้อความแสดงรายละเอียดสินค้า ที่อยู่บนเว็บไซต์ เว็บเพจ และ จากการแจ้งให้ทราบของเจ้าหน้าที่ การรับประกันสินค้าไม่รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ ตก หรือหล่นน้ำ และภัยที่เกิดจากธรรมชาติ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

warranty

หมายเหตุ

 • สินค้าซ่อมทุกรายการ ยกเว้นหัวเชือก มีระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์
 • ลูกค้าจำเป็นต้องทำความสะอาดสินค้าที่จะส่งซ่อมทุกรายการ ก่อนนำส่งให้กับทางบริษัทฯ

ความเสียหายของสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในการรับประกันและรับซ่อม

 1. การซ่อมสินค้าเพื่อนำไปใช้ในการจำหน่ายขายต่อหรือเพื่อเชิงพาณิชย์อื่นทุกกรณี
 2. ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 3. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติที่ไม่ควรเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น คราบน้ำ คราบกาว คราบมูลสัตว์ หรือ รอยสนิม
 4. สินค้าที่ผ่านการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น ความเสียหายจากการซักด้วยเครื่องซักผ้าหรือการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ผิดประเภท, รอยไหม้จากการรีด, สีผ้าอื่นตกใส่ หรือ สีซีดจากการโดนแสงแดดจัดเป็นเวลานาน

วิธีการนำส่งสินค้าซ่อม

howtowarranty

ช่องทางที่ 1   นำส่งซ่อมทางไปรษณีย์ไทย

 1. แจ้งปัญหาสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจากการใช้งานสินค้า และประสงค์จะส่งสินค้าซ่อม กรุณาติดต่อ Hold’em Denim Call Center. 096-886-8488 หรือ ส่งข้อความผ่านทาง Page Facebook : @holdemdenim888 เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่
 2. รอรับการยืนยัน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันความต้องการในการส่งสินค้าซ่อม ก่อนที่ท่านจะดำเนินการส่งสินค้าเพื่อซ่อมต่อไป
  • ส่งสินค้าพร้อมใบแจ้งจุดที่ต้องการซ่อม ชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์ติดต่อ เพื่อใช้ในการส่งสินค้าที่ซ่อมแล้วกลับไปให้ท่าน  มาที่ “ร้านโฮลเอม เดนิม เลขที่ 448 ถนนพระราม 1 (ห้อง G8-G9 อาคารสยามกิตต์) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330”
  • เมื่อสินค้าซ่อมเรียบร้อยและถูดจัดส่งมาถึงหน้าร้านโฮลเอม เดนิม แล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ท่านอีกครั้ง

ช่องทางที่ 2   นำส่งซ่อมทางหน้าร้านโฮลเอม เดนิม

 1. แจ้งปัญหาสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจากการใช้งานสินค้า และประสงค์จะส่งสินค้าซ่อม ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หน้าร้านโฮลเอม เดนิม ได้ตลอดวันและเวลาทำการ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจประเมินสินค้าและส่งสินค้ากลับไปซ่อมที่โรงงานให้ท่าน
 2. รอรับสินค้า ท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ถึงวิธีการที่ท่านสะดวกในการรับสินค้า โดยท่านสามารถรับสินค้าได้ 2 วิธี ดังนี้
  • รับสินค้าเองที่หน้าร้าน ภายหลังจากการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถเข้ามารับสินค้าได้ทันที
  • รับสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่และเบอร์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รับสินค้าซ่อมจากท่าน

 

หมายเหตุ:

 • กรณีนำส่งซ่อมทางไปรษณีย์ หากไม่มีการระบุจุดที่ต้องการซ่อม พร้อม ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และ เบอร์ติดต่อในการนำส่งสินค้ากลับไปให้ท่าน ทางร้านจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการสูญหายของสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น